SKULSK (CZARTOWO, CZARTÓWEK, KOBYLANKI, PILICH, POPIELEWO, RAKOWO, SKULSKA WIEŚ). Humor na imprezach plenerowych

W okresie letnim na terenie gminy Skulsk odbyło się wiele imprez plenerowych. Organizatorami byli: Wójt Gminy Skulsk, Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku oraz Rady Sołeckie w poszczególnych miejscowościach. Większość środków finansowych pochodziła z funduszy sołeckich. Poniżej prezentujemy kolejne zdjęcia z festynów.

Festyn w Skulsku

Festyn w Skulskiej Wsi

Festyn w Rakowie (dla miejscowości: Rakowo i Pilich)

Festyn w Kobylankach (dla miejscowości: Kobylanki, Popielewo I,II, Czartowo, Czartówek)

(Gminny Ośrodek Kultury w Skulsku)