KONIN. Zmarł ksiądz Antoni Łassa, pierwszy proboszcz parafii św. Maksymiliana M. Kolbe

Ks. Antoni Łassa

9 sierpnia 2015 r. odszedł do domu Ojca Ksiądz infułat Antoni Łassa – budowniczy kościoła pw. św. Maksymiliana M. Kolbe i pierwszy proboszcz tej parafii. Zgon nastąpił o godz. 18:20 we Włocławku, gdzie przebywał w ostatnim czasie.
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się we wtorek, 11 sierpnia, o godz. 17.00 uroczystym wprowadzeniem ciała zmarłego i Mszą św. w górnym kościele. Natomiast Msza św. pogrzebowa odbędzie się w środę.
Antoni Łassa, ks. mgr teol. protonotariusz apostolski, prałat senior kapituły sieradzkiej, kanonik honorowy kapituły kaliskiej, ur. 26 VIII 1928 w Osowcu-Twierdzy k. Grajewa. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku, w VI 1954 święcenia kapłańskie, absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1957).
1957-1958 z-ca kierownika, 1958-1970 kierownik Wydz. Duszpasterstwa w Kurii włocławskiej; XI 1970 – X 1977 proboszcz parafii św. Wojciecha w Koninie; od 1971 dziekan dekanatu Konin; od XI 1977 proboszcz parafii bł. Maksymiliana Kolbego (od 1982 św. Maksymiliana Kolbego) w Koninie. W 1978 organizator (bez zezwolenia władz) procesji Bożego Ciała z użyciem nagłośnienia oraz ustawienia krzyża na cmentarzu komunalnym w Koninie, w VIII 1979 organizator przejścia ulicami miasta konduktu pogrzebowego tragicznie zmarłego ks. Zdzisława Różańskiego.
Od jesieni 1980 współpracownik MKZ Konin: m.in. obok kościoła umieszczono gablotę informacyjną MKZ, dostarczał papier na potrzeby MKZ, udzielał pomocy „S”; w 1981 współinicjator Konińskiego Klubu Katolików.
13 XII 1981 odprawił mszę św. z poświęceniem sztandaru KZ „S” w Hucie Aluminium Konin; organizator na terenie parafii ważnego punktu dla transportów pomocy charytatywnej dla Polski z Zachodu, pomocy dla internowanych i ich rodzin, działalności Duszpasterstwa Ludzi Pracy, Bractwa Trzeźwości (we współpracy z Bożeną Brzezińską), Ośrodka Kultury Chrześcijańskiej, pomocy dla „S” RI i Duszpasterstwa Rolników; celebrans cotygodniowych mszy św. w intencji internowanych; udostępniał pomieszczenia plebanii na niezależną działalność kulturalną (np. prelekcje Anny Radziwiłł, Andrzeja Wielowieyskiego, występy Teatru Ósmego Dnia); VI-VII 1984 współpracownik Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Maksymiliana Tarejwy (powstańca z 1863 roku).
W 1989 udostępnił pomieszczenie dla KO „S” i pomagał w prowadzeniu kampanii wyborczej. Od 2003 roku na emeryturze.
Odznaczony m.in.:
- Złotym Krzyżem Zasługi (1998)
- Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2015)

(źródło: Parafia św. Maksymiliana M. Kolbe w Koninie)