KAZIMIERZ BISKUPI. Wyróżnienie na Dożynkach Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Wilczynie

Na Dożynkach Powiatowo-Gminno-Parafialnych w Wilczynie, 23 sierpnia, nie zabrakło reprezentantów gminy Kazimierz Biskupi, z wójtem Janem Sikorskim. W konkursie wieńców dożynkowych praca sołectwa Kazimierz Biskupi zdobyła wyróżnienie.

(Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)