REFERENDUM 2015. Najwyższa frekwencja w gminie Stare Miasto, najniższa – w gminie Sompolno

Frekwencja w ogólnokrajowym referendum, które odbyło się 6 września 2015 roku, wyniosła w Polsce 7,8 proc. W Wielkopolsce było to 7,51 proc. W powiecie konińskim do urn poszło 5,63 proc. uprawnionych. Najwyższą frekwencję odnotowano w gminie Stare Miasto – 7,79 proc., najniższą w gminie Sompolno – 4,55 proc.