POWIAT KONIŃSKI. Powiatowe Dni Rodziny i Seniora 2015 w Żychlinie

IS_1042

20 września rodziny ze wszystkich 14 gmin powiatu konińskiego bawiły się na Powiatowych Dniach Rodziny i Rodzicielstwa Zastępczego 2015 w Żychlinie. Z tym świętem połączony był Powiatowy Dzień Seniora i Dzień Integracji Staromiejskiej. Organizatorami wspólnego festynu byli: Powiat Koniński, Gmina Stare Miasto oraz Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie. A zapraszali: starosta koniński Stanisław Bielik, wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki oraz prezes Stowarzyszenia Anna Lewandowska.

Celem imprezy była promocja wartości rodzinnych i integracja międzypokoleniowa, ale także wspólna zabawa, edukacja prozdrowotna, pokazanie osiągnięć artystycznych grup z terenu powiatu konińskiego. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji i konkursów z nagrodami, m.in. sportowo-zręcznościowy, plastyczny czy wykonania postaci z warzyw. Zebrani mogli obejrzeć pokaz obrony przed agresywnym psem w wykonaniu funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Koninie, paradną musztrę w wykonaniu uczniów z Zespołu Szkół CKU w Koninie, rękodzieło artystyczne seniorów oraz uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy. W miasteczku ruchu drogowego można było założyć okulary symulujące stan po spożyciu alkoholu. Z dużym uznaniem przyjęto występy wokalne, taneczne i instrumentalne. Sporą atrakcją okazała się ściana wspinaczkowa, zjeżdżalnie dla dzieci czy malowanie twarzy. W sumie więc każdy mógł znaleźć dla siebie coś interesującego. Poza tym wskazane przez gminy rodziny wielodzietne otrzymały upominki ufundowane przez lokalne samorządy. A na kilku stoiskach serwowano regionalne przysmaki.

Współorganizatorami międzypokoleniowego i rodzinnego spotkania w Żychlinie byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Mieście, Rada Seniorów Powiatu Konińskiego, Ochotnicza Straż Pożarna w Żychlinie i Janowicach, koła gospodyń wiejskich z gminy Stare Miasto, Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie, warsztaty terapii zajęciowej i środowiskowe domy samopomocy z terenu powiatu konińskiego, Komenda Miejska Policji w Koninie, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie, Studio Tańca Rytmix, stowarzyszenia PCK, Amazonki, Magnolia.

Było to zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowane z budżetu Powiatu Konińskiego.