GOLINA. Emeryci w ,,Raju” i ,,Piekle”

We wrześniu członkowie Okręgowego Oddziału Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów z Goliny wypoczywali w Górach Świętokrzyskich. Był to wypoczynek niezwykle aktywny. Mogli podziwiać: Łysą Górę, Sanktuarium Krzyża Świętego, Muzeum Narodowe w Kielcach, Rezerwat Przyrody „Stara Kadzielnia” Największe wrażenie na golińskich emerytach wywarły jaskinie „Raj” i „Piekło”.

Karolina Kasprzak