KONIN. Szkolenie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom

Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie w październiku i listopadzie 2015 roku będzie organizatorem szkolenia edukacyjnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i/lub narkotykowym. Ma ono na celu zwiększenie kompetencji pedagogów i pracowników socjalnych w skutecznym przeciwdziałaniu uzależnieniom dzieci i młodzieży. Zadanie współfinansuje Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.