KAZIMIERZ BISKUPI (DOBROSOŁOWO). Sołtysem Roman Woźniak

88 osób wzięło udział w zebraniu wyborczym sołtysa sołectwa Dobrosołowo, które odbyło się 24 września. O tę funkcję ubiegało się 3 kandydatów. Oddano 85 ważnych głosów. Poszczególni kandydaci otrzymali następującą ilość głosów: Roman Woźniak – 39, Jolanta Piasecka – 24, Przemysław Melerowicz – 22. Sołtysem został więc Roman Woźniak. Przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej była Katarzyna Markiewicz, a członkami: Bożena Krawczyńska, Paulina Kubacka i Monika Waliszewska.

(Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)