WIERZBINEK. Gminny Dzień Edukacji Narodowej 2015

IS_387

W gminie Wierzbinek okolicznościowe spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej to już tradycja. 13 października takie spotkanie odbyło się w Łysku. Sekretarz gminy Jolanta Siekaczyńska oraz kierownik Gminnej Administracji Placówek Oświatowych Jacek Musiał przekazali nauczycielom oraz pozostałym pracownikom oświaty życzenia w imieniu wójta gminy Wierzbinek Pawła Szczepankiewicza. Trafiły też do nich życzenia od wicestarosty konińskiego Władysława Kocaja, odczytane przez radnego powiatowego Andrzeja Kłosowskiego. Poza tym zostały wręczone Nagrody Wójta. Świąteczne spotkanie zakończono wspólnym obiadem.