KONIN. Dzień Edukacji Narodowej i Ślubowanie Klas Pierwszych w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

IS_040

W Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie po raz 46. obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Przyjęto też ślubowanie kolejnego rocznika słuchaczy WSCKZiU (Zespołu Szkół Medycznych – kierunki dzienne, oraz Policealnej Szkoły Służb Społecznych i Medycznych – kierunki zaoczne). Jak podkreślił w swoim wystąpieniu dyrektor Wojciech Szymczak, szczególny charakter miało ono dla słuchaczy kierunku technik sterylizacji medycznej, ponieważ są oni pierwszymi w tym obszarze kształcenia. ,,Wierzę, że każdy z Was znajdzie w naszej szkole miejsce, w którym będzie mógł nie tylko zdobywać kwalifikacje zawodowe, ale także realizować własne pasje i rozwijać zainteresowania” – powiedział do zebranych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej grupa pracowników Wielkopolskiego Samorządowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Koninie otrzymała nagrody. W grupie nauczycieli nagrodą I stopnia została wyróżniona Ewelina Petzke, a nagrodą II stopnia: Weronika Górna-Dryjer, Ewa Kozłowska, Violetta Kwiecińska, Bartłomiej Matyba, Izabela Mnich-Sylwestrzak, Ewelina Przewoźna, Piotr Ruciński, Sylwia Wałowska.

W grupie pracowników administracji i obsługi nagrodę I stopnia otrzymali: Anna Brzęczkowska i Katarzyna Papiewska, a nagrody II stopnia: Aneta Adamczyk, Katarzyna Bozacka, Jolanta Dziopa, Marianna Majchrzak, Danuta Markowska, Krystyna Mili, Piotr Rosiński, Tomasz Wojciechowski.

Na uroczystości zaprezentował się zespół Bravo Medyk, który tworzą 4 dziewczyny z I klasy kierunku technik farmaceutyczny: Monika Zenker, Sandra Wójkowska, Karolina Kubaszewska i Agata Ratajczyk. Zaśpiewała także solistka Martyna Buciak. W roli prowadzącej wystąpiła Natalia Tomczyk, a obsługą sprzętu zajęła się Olga Osajda.