STARE MIASTO – SEROCK. Wójt Ryszard Nawrocki na Kongresie Gmin Wiejskich

Gminy wiejskie i miejsko-wiejskie w realizacji swoich zadań napotykają wiele trudności i problemów, z którymi muszę radzić sobie samodzielnie. Wiele z tych problemów jest negatywnym efektem ustaw nie odzwierciedlających rzeczywistych potrzeb gmin. To właśnie dlatego gminy spotkały się 6 i 7 października na XVI Kongresie Gmin Wiejskich w Serocku, aby wspólnie obradować jak polepszyć swoją sytuację.

W kongresie wziął udział Ryszard Nawrocki, wójt gminy Stare Miasto – „Tylko dzięki silnemu i solidarnemu lobbowaniu interesów gmin wiejskich możemy wymóc na ustawodawcach korzystniejsze dla samorządów rozwiązania prawne. Pamiętajmy, że to gmina jest najbliżej swoich mieszkańców i to ich potrzeby musi realizować. Niestety, cały czas na gminy są nakładanie nowe zadania ustawowe, a nie idą na to jednocześnie środki finansowe. Gmina musi te zadanie zrealizować z własnego budżetu. Jednak możliwości finansowe wielu gmin się kończą i realizacja ich zadań stoi pod znakiem zapytania” – powiedział Ryszard Nawrocki.

Wiele głosów i postulatów kierowanych do rządu przez gminy nie jest brane pod uwagę. Dlatego okres przedwyborczy, w którym odbył się kongres był dobrą okazją do dyskusji z przedstawicielami głównych obozów politycznych również obecnymi na kongresie. Gminy miały szansę zgłosić swoje oczekiwania, problemy, ale także wysłuchać propozycji i planów polityków.

Kongres był niezwykle ciekawy, zwłaszcza z punktu widzenia rozwoju obszarów wiejskich. To właśnie mieszkańcy takich gmin najbardziej odczuwają dysproporcje rozwojowe w stosunku do jakości usług publicznych, np. w miastach czy w bogatych gminach. Dlatego to głos gmin wiejskich powinien być również brany pod uwagę przy projektowaniu nowych rozwiązań systemowych.

Podczas kongresu dyskutowano między innymi o finansowaniu oświaty, sposobach realizacji inwestycji przy ograniczonych możliwościach finansowych. Dużą uwagę poświęcono tematom z zakresu finansów publicznych w kontekście działalności gmin (odbyło się nawet osobne forum dla skarbników gminnych). Przyjęto również liczne stanowiska w sprawie ustaw, które najbardziej wpływają na sytuację gmin.

Marek Olszewski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP, podsumowując kongres powiedział, że „dobre prawo i pieniądze adekwatne do przekazywanych zadań to cała tajemnica sprawnie funkcjonujących wspólnot lokalnych i państwa jako całości”.

(Urząd Gminy w Starym Mieście)