WYBORY PARLAMENTARNE 2015. PREZENTUJEMY KANDYDATÓW. Małgorzata Wojciechowska z KWW ”Kukiz ’15”: ,,Nie dajmy się wykluczyć!”

Na listach wyborczych do Sejmu znaleźli się kandydaci, którzy startują po raz pierwszy. Konińska Gazeta Internetowa postanowiła przybliżyć niektórych z nich. Jako pierwszą prezentujemy Małgorzatę Wojciechowską z KWW „Kukiz’15”.

Kandydatka o sobie…

Życie mojej rodziny od dawna związane jest z Koninem. Tutaj się urodziłam, wyszłam za mąż i wychowuję dorastającego syna. Jestem absolwentką pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz doradztwa zawodowego i personalnego. Posiadam doświadczenie w pracy z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym.

Dlaczego związała się Pani z Ruchem „Kukiz’15”?

Ruchem „Kukiz’15” zainteresowałam się, ponieważ widzę w nim szansę na zmiany, których od dłuższego czasu wymaga polskie życie polityczne. Ruch „Kukiz’15” daje możliwość wprowadzenia do polityki nowych, uczciwych, kompetentnych i godnych szacunku ludzi, którzy będą pracować na rzecz obywateli, a nie polityków i urzędników państwowych.

Co chce Pani zmienić?

Moim celem jest ograniczenie nadmiernej ingerencji w życie gospodarcze i społeczne. Należy zlikwidować niepotrzebne licencje, zezwolenia i ograniczenia utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej. Co więcej, w dzisiejszych czasach, aby otrzymać pracę w administracji państwowej trzeba należeć do partii politycznej lub być znajomym odpowiedniego polityka. „Kukiz’15” chce dać szansę rozwoju osobom ambitnym, rzetelnym, które owych znajomości nie posiadają.

Co Pani zrobi dla regionu?

Nie dajmy się wykluczyć. Smutne, że żaden z liderów list wyborczych nie jest mieszkańcem Konina lub powiatu konińskiego.

Wykluczenie społeczne dotyka również osoby mieszkające w naszym regionie. Problem ten dotyczy nie tylko ludzi bezrobotnych, ale także osoby pracujące, które nie osiągają odpowiednio wysokiego dochodu i poczucia uczestnictwa w życiu społecznym, ekonomicznym i kulturalnym.

Zagrożenia, jakie płyną z poczucia wyobcowania, braku zrozumienia i samotności, z którymi obywatele dorośli i młodzież borykają się, na co dzień nie są niczym nowym, ale nigdy wcześniej nie występowały z takim nasileniem. Dlatego chciałabym zaoferować każdemu mieszkańcowi bezpłatną pomoc w zakresie prawa pracy oraz przygotowywania pism i wniosków urzędowych. Zależy mi także na większej aktywności gospodarczej i obywatelskiej w regionie konińskim.