1 LISTOPADA. Wszystkich Świętych, także tych zapomnianych