KAZIMIERZ BISKUPI. Druhowie OSP z nowym wozem strażackim

Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim wzbogacili się o nowy wóz strażacki. Auto przyjechało z Kielc i od tej pory parkuje w nowo wyremontowanym garażu przy strażnicy.

22 października 2015 roku wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski oficjalnie przekazał strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim nowoczesny, średni samochód ratowniczo-gaśniczy zakupiony przez gminę Kazimierz Biskupi dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków unijnych.

Od czego się zaczęło?

18 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu została podpisana Umowa o dofinansowanie projektu pt. „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez zakup średniego samochodu strażackiego dla OSP w Kazimierzu Biskupim”. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

Całkowita wartość projektu wynosi 667 700 tys. zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to 534 160,00 tys. zł.

Brakującą część kwoty, tj. 133 540 zł, uzyskano poprzez wsparcie finansowe wójta gminy Kazimierz Biskupi Jana Sikorskiego oraz zaangażowanie i starania członków Rady Gminy z Kazimierza Biskupiego.

Przedmiot projektu i jego wyposażenie

Przedmiotem projektu był zakup średniego, uterenowionego samochodu strażackiego typu szeregu GBA 3/16 dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Kazimierzu Biskupim, opracowanie studium wykonalności oraz działania promocyjne i informacyjne prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W wyposażenie samochodu wmontowano na stałe: 6 miejsc dla załogi, pompę pożarniczą wraz z układem wodno-pianowym, zbiornik na wodę do celów gaśniczych, zbiornik na środek pianotwórczy, urządzenie szybkiego natarcia, dozownik środka pianotwórczego, maszt oświetleniowy z reflektorami, radiotelefon, zaczep holowniczy do holu sztywnego. Wóz pożarniczy wyposażony w sprzęt do prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych i usuwania skutków katastrof, oprócz działań na terenie gminy Kazimierz Biskupi, wprowadzony zostanie do działań na terenie powiatu konińskiego i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, pełniąc rolę wspomagającą i koordynacyjną w Wojewódzkim Odwodzie Operacyjnym (zasięg Wielkopolski).

Nowy wóz, jaki trafił do OSP Kazimierz Biskupi, został wykonany przez firmę Moto Truck z Kielc. Jest on na podwoziu marki MAN, posiada 290 KM. Zabudowa pożarnicza, zbiornik na wodę i środek pianotwórczy wykonane są z kompozytu oraz materiałów odpornych na rdzę i korozje.

,,Nasze nowe auto posiada zbiornik na wodę o pojemności 3000 l oraz zbiornik na środek pianotwórczy 300 l. Wóz wyposażony jest w napęd na wszystkie osie (4×4), co bardzo ułatwia pracę w lasach oraz piaszczystych terenach. Silnik w aucie spełnia najwyższą obowiązującą normę EURO 6. W Naszym wozie zamontowana została autopompa dwuzakresowa (niskiego i wysokiego ciśnienia), jest to pompa najnowszej generacji o wydajności 2960 dm3/min przy ciśnieniu – 8 bar oraz 470 dm3/min przy ciśnieniu – 40 bar. Dodatkowym wyposażeniem auta jest: wyciągarka, agregat prądotwórczy, maszt oświetleniowy, kamera cofania oraz komputer pokładowy. Cieszymy się, że czas oczekiwania na nowy wóz dobiegł końca a teraz będzie służył nam przy akcjach ratowania życia ludzkiego oraz mienia” - mówi jeden z druhów OSP Kazimierz Biskupi.

,,Pragnę złożyć wyrazy uznania dla Wszystkich druhów za dotychczasową służbę. Mam nadzieję, że zakupiony specjalistyczny samochód przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ludności oraz pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych. Nowy samochód marki MAN to z pewnością przepustka do usprawnienia realizacji zadań Ochotniczej Straży Pożarnej” – mówi wójt Jan Sikorski.

(Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)