STARE MIASTO. O przyciąganiu inwestorów

1

Blisko 70 uczestników wzięło udział w konferencji „Rola samorządu w procesie pozyskiwania inwestora”, zorganizowanej 6 listopada w gminie Stare Miasto. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie Samorządowe A2-Wielkopolska oraz Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski – Centrum Obsługi Inwestora. Adresatami konferencji byli głównie samorządowcy, w tym osoby zajmujące się promocją gospodarczą oraz obsługą inwestorów. Wysoka frekwencja pozwoliła wywnioskować, że tematyka związana ze skuteczną promocją gospodarczą cieszy się dużym zainteresowaniem. Atrakcyjność konferencji wynikała z faktu uczestniczenia w niej prelegentów-specjalistów w dziedzinie promocji gospodarczej.

Konferencję rozpoczął Ryszard Nawrocki – wójt gminy Stare Miasto i prezes Stowarzyszenia Samorządowego A2 Wielkopolska. Przywitał on uczestników oraz poinformował o najważniejszych celach i osiągnięciach stowarzyszenia.

Cennych informacji na temat tego, jak przygotować profesjonalną ofertę inwestycyjną udzielił Tomasz Telesiński, dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski. Podczas jego prezentacji była mowa m.in. na temat czynników wpływających na atrakcyjność regionów w oczach inwestorów i korzyści płynących z obecności ofert inwestycyjnych samorządów w bazie PAIiIZ. Mówiono też o tym, jak powinna wyglądać kompletna oferta inwestycyjna, która przyciągnie uwagę inwestora i zachęci go do podjęcia rozmów z samorządem. Dużo miejsca poświęcono zagadnieniom związanym z całokształtem promocji gospodarczej oraz narzędziom pomocnym przy marketingu zalet danego terenu jako idealnego miejsca na inwestycję.

Celem konferencji było przekazanie informacji na temat sposobów pozyskiwania inwestorów. Razem z tymi informacjami zaprezentowano dobre praktyki i rzeczywiste przykłady realizacji inwestycji. Proinwestycyjną politykę samorządu zaprezentowano na przykładzie miasta Września. Burmistrz Tomasz Kałużny zaprezentował wymierne efekty wieloletnich działań na rzecz promocji gospodarczej. Mowa tutaj o jednej z największych inwestycji ostatnich lat, czyli budowie nowej fabryki samochodów Volkswagen. Burmistrz przedstawił genezę rozmów z firmą Volkswagen, informując, jak wiele trudności, uzgodnień i pracy miał przed sobą samorząd. Poczynione działania zakończyły się sukcesem, niemiecki koncern buduje swoją nową fabrykę pod Wrześnią. Jest to również dobra informacja dla całego regionu, ponieważ potencjalni kooperanci lub dostawcy będą szukali miejsc na swoje inwestycje blisko nowej fabryki.

Doświadczeniem w pozyskiwaniu inwestorów podzielił się Tomasz Olszewski, dyrektor regionalny firmy Jones Lang LaSalle Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w reprezentowaniu inwestorów podczas poszukiwania miejsca na inwestycje. Często firma prowadzi negocjacje z samorządami w imieniu inwestora, który nie chce ujawniać swojej nazwy i planów. Tomasz Olszewski mówił o tym, jak należy przygotować dobrą ofertę inwestycyjną. Powinna ona zawierać zweryfikowane, kompletne i dokładne informacje. Podkreślał, że takiej właśnie skonkretyzowanej oferty inwestor oczekuje. Firma wychodzi również z ofertą dla samorządów, dla których opracowuje kompletne memorandum inwestycyjne, prowadzi marketing terenu inwestycyjnego oraz pomaga w zorganizowaniu procesu pozyskania inwestora. Firma zaprezentowała również wiele przykładów skutecznie zrealizowanych inwestycji.

Gmina Stare Miasto jako gospodarz konferencji również mogła poszczycić się wieloma przykładami pozyskanych inwestorów. Wójt Ryszard Nawrocki zaprezentował główne atuty samorządu, dzięki którym udało się przyciągnąć wiele firm zagranicznych i krajowych, głownie z branży produkcyjnej i logistyczno-magazynowej. Dariusz Puchała, kierownik Referatu Promocji i Informatyki Urzędu Gminy Stare Miasto, przedstawił doświadczenia gminy w zakresie promocji gospodarczej oraz skutecznej obsługi inwestora.

Na zakończenie przygotowano symulację wizyty inwestora w gminie. Adam Małecki z Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych wcielił się w postać francuskiego inwestora, który poszukuje terenu pod budowę fabryki urządzeń klimatyzacyjnych. Wójt gminy Stare Miasto Ryszard Nawrocki, burmistrz Wrześni Tomasz Kałużny oraz Dariusz Puchała, kierownik Referatu Promocji i Informatyki Urzędu Gminy Stare Miasto, musieli odpowiedzieć na szereg pytań zadanych przez inwestora oraz zachęcić go do realizacji inwestycji na terenie samorządu. Symulacja była bardzo zbliżona do przebiegu faktycznych rozmów, dzięki czemu uczestnicy mogli się przekonać, jakie zagadnienia najbardziej interesują inwestorów oraz jakich odpowiedzi najczęściej oczekują.

Wydarzenie zostało podsumowane przez dr Artura Zimnego, prorektora ds. kształcenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. Podkreślił aspekt edukacyjny w procesie pozyskiwania inwestorów, ponieważ każdy inwestor szukając miejsca pod lokalizację firmy bierze pod uwagę dostępność wykwalifikowanej kadry.

Konferencja pozwoliła przekazać zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty promocji gospodarczej i działań na rzecz pozyskiwania inwestorów. Było to cenne doświadczenie, które dobrze wykorzystane może przełożyć się na wzmocnienie potencjału inwestycyjnego samorządów.

(Urząd Gminy w Starym Mieście)