KRZYMÓW (BRZEŹNO). Wizyta ministra Andrzeja Dery. Niech nauczyciele staną się pracownikami rządowymi

IS_093

Minister Andrzej Dera jest w Kancelarii Prezydenta RP odpowiedzialny m.in. za kontakty z samorządami. 4 grudnia gościł w Brzeźnie na Konwencie Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego. Była to jego pierwsza wizyta w terenie, która miała na celu zebranie opinii samorządowców na temat tego, co należy zmienić w przepisach, aby samorząd terytorialny funkcjonował sprawniej i stabilniej. Obecni na spotkaniu przedstawili kilkadziesiąt różnego rodzaju propozycji i uwag. Dotyczyły one przede wszystkim finansów. Na przykład postulowano, aby nauczyciele stali się pracownikami rządowymi, a gminom pozostawiono finansowanie utrzymania bazy oświatowej. W obecnym stanie prawnym dotyczącym wynagrodzeń w oświacie samorządy są bowiem bite po kieszeni, a jednocześnie mają na tę część wydatków niewielki wpływ. Dochodzą do tego takie absurdy, jak płacenie za nauczycielskie roczne urlopy dla podratowania zdrowia.

Wójt Kazimierza Biskupiego Jan Sikorski zaapelował o pomoc w rozwiązaniu problemu ok. 15 tysięcy ton odpadów, znajdujących się na terenie nieruchomości przy ul. Biurowiec 3 w Kazimierzu Biskupim. Do powstania tej bomby ekologicznej przyczyniła się prawdopodobnie także bezczynność instytucji kontrolnych, które w porę nie zareagowały na zagrożenie.