KONIN. Pierwsza nowoczesna spalarnia odpadów w Polsce

IS_988

21 grudnia w Koninie przekazano do eksploatacji pierwszy w Polsce nowoczesny zakład termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, czyli spalarnię śmieci. Inwestorem był Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi. A wykonawcą konsorcjum trzech firm: Integral, Erbud i Introl. Wartość zadania wynosiła 387,7 mln zł brutto. Na realizację inwestycji pozyskano 164,5 mln zł netto z Unii Europejskiej. 137,9 mln zł pochodziło z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A 12,8 mln zł ze środków własnych inwestora. Zakład w Koninie rocznie będzie utylizował co najmniej 94 tysiące ton odpadów zmieszanych z 36 gmin subregionu konińskiego. Zakłada się więc, że przeciętnie mieszkaniec wschodniej części Wielkopolski ,,dostarczy” do spalarni 250 kilogramów zmieszanych śmieci. W wyniku spalenia będzie z odpadów wytwarzana energia elektryczna i ciepło. Ma jej wystarczyć do oświetlenia 50 tys. mieszkań i zaspokojenia 12 proc. rocznego zapotrzebowania na ciepło mieszkańców Konina. Ważny jest też efekt proekologiczny. Jak zapewnia inwestor, wskaźniki emisji ze spalarni gazów cieplarnianych są o 40 proc. niższe niż wymagają tego restrykcyjne normy unijne.

Uroczystość przekazania do eksploatacji konińskiego zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych stała się okazją do podziękowań dla licznej grupy tych, dzięki którym ta inwestycja została zrealizowana.