KONIN, POWIAT KOLSKI, POWIAT KONIŃSKI, POWIAT SŁUPECKI. Można skorzystać z bezpłatnej pomocy prawnej

Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich w Koninie w 2016 roku realizuje bezpłatne poradnictwo prawne dla mieszkańców miasta Konina oraz powiatów: konińskiego, kolskiego i słupeckiego. Z bezpłatnych usług prawnych mogą korzystać osoby wymienione w Ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku, czyli: korzystające ze świadczeń pomocy społecznej; posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny; kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego; posiadające ważną legitymację weterana; osoby, które nie ukończyły 26 lat; osoby, które ukończyły 65 lat; doświadczyły wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej i znalazły się w sytuacji zagrożenia. Zaproponowane rozwiązanie ma zapewnić łatwiejszy dostęp osób uprawnionych do punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z uwzględnieniem zasady poufności.

Poradnictwo prawne jest świadczone w powiecie konińskim w następujących punktach:

I Punkt poradnictwa:

62-540 Kleczew, ul. Strażacka 2, budynek wielofunkcyjny
- Kleczew, poniedziałki, w godz.10.00 – 14.00, adwokat Anna Świejkowska–Babacz

62-530 Kazimierz Biskupi, Plac Wolności 2, Gminny Ośrodek Kultury
- Kazimierz Biskupi, wtorki i środy, w godz. 10.00 – 14.00, adwokat Aneta Koziarska

62-590 Golina, Plac Kazimierza Wielkiego 2, Miejsko-Gminny Dom Kultury
- Golina, czwartki i piątki, w godz. 10.00 – 14.00, adwokat Ewa Kaczorowska–Weber

II Punkt poradnictwa:

62-511 Kramsk, ul. Chopina 12, budynek Urzędu Gminy (pokój nr 7)
Kramsk, poniedziałki, w godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Alicja Łukowska
Kramsk, wtorki, w godz. 10.00 – 14.00, mgr prawa Joanna Grzechowiak

62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16 B, Urząd Gminy
Stare Miasto, środy, w godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Krzysztof Sobieraj
Stare Miasto, czwartki, w godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Alicja Łukowska

62-513 Krzymów, ul. Kościelna 2, Urząd Gminy
Krzymów, piątki, w godz. od 10.00 – 14.00, radca prawny Katarzyna Leń

III Punkt poradnictwa:

62-619 Sadlno, Plac Powstańców Styczniowych 110, Urząd Gminy
Wierzbinek, poniedziałki, w godz. 10.00 – 14.00 radca prawny Krzysztof Sobieraj
Wierzbinek, wtorki, w godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Roman Dobrut

62-610 Sompolno, ul. Gimnazjalna 2a, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Sompolno, środy i czwartki, w godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Maciej Rosiak
Sompolno, piątki, w godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Krystian Nowaczyk

Poradnictwo prawne jest świadczone w powiecie kolskim w następujących punktach:

powiat kolski – dyżury:

Punkt I

62-650 Kłodawa, ul. Poznańska 1, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłodawie
- poniedziałek, godz. 8.00 – 12.00, adwokat Katarzyna Bartnik
- wtorek, godz. 10.30 – 14.30, adwokat Michał Liczbiński
- środa, godz. 12.00 – 16.00, adwokat Karolina Wielogórska-Chorolicz
- czwartek, godz. 10.30 – 14.30, adwokat Michał Liczbiński
- piątek, godz. 10.30 – 14.30, radca prawny Roman Dobrut

Punkt II

Babiak, ul. Poznańska 24, budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- poniedziałek, godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Krystian Nowaczyk
- czwartek, godz. 10.00 – 14.00, adwokat Mariusz Rytelewski

Kościelec ul. Turecka 7/3, Urząd Gminy w Kościelcu
- wtorek, godz. 10.00 – 14.00, adwokat Katarzyna Bartnik
- piątek, godz. 10.00 – 14.00, mgr prawa Joanna Grzechowiak

Osiek Mały, ul. Główna 1, budynek Urzędu Gminy w Osieku Małym
- środa, godz. 10.00 – 14.00, radca prawny Roman Dobrut

Poradnictwo prawne w powiecie słupeckim jest świadczone w budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego, ul. Wojska Polskiego 13, w p. nr 10 należącym do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słupcy

- poniedziałek, godz. 9.00 – 13.00,  mgr prawa Joanna Grzechowiak
- wtorek, godz. 9.00 – 13.00,  mgr prawa Magdalena Leśniczak
- środa, godz. 9.00 – 13.00, mgr prawa Joanna Grzechowiak
- czwartek, godz. 9.00 – 13.00, mgr prawa Magdalena Leśniczak
- piątek, godz. 9.00 – 13.00, mgr prawa Magdalena Leśniczak

Poradnictwo prawne w Koninie jest świadczone na ul. Południowej 2, w budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej (Osiedle Glinka)

- poniedziałek, godz. 12.00 – 16.00, adwokat Aneta Koziarska
- wtorek, godz. 12.00 – 16.00, radca prawny Maciej Rosiak
- środa, godz. 12.00 – 16.00, adwokat Ewa Kaczorowska–Weber
- czwartek, godz. 12.00 – 16.00, radca prawny Krzysztof Sobieraj
- piątek, godz. 12.00 – 16.00, radca prawny Alicja Łukowska