KAZIMIERZ BISKUPI. Rozkręcili lokalną kulturę, czyli od święta ryby do malowania przystanków

Gminny Ośrodek Kultury w Kazimierzu Biskupim, jako jeden z pięćdziesięciu z całej Polski, brał udział w projekcie ,,Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2015”, dofinansowanym ze środków Narodowego Centrum Kultury w Warszawie. Dotacja wyniosła 30 000 zł. Dzięki niej w pierwszej części projektu przeprowadzono diagnozę potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, a w drugiej zorganizowano dla nich konkurs pod nazwą „Rozkręcamy kulturalny Kazimierz”. Spośród zgłoszonych przez mieszkańców pomysłów na wydarzenia kulturalne wybrano siedem, które realizowano od sierpnia do listopada 2015. Nagrodzone projekty to: „Święto ryby”, „Pięciu Braci Męczenników w rzeźbie”, „Odnawiamy stare przystanki”, „Najmłodsi kazimierzanie napiszą opowiadanie”, „Baw się ogniem ze strażą pożarną”, „Poszukiwacze skarbów przeszłości” oraz „Bo to jest teatr, a teatr jest po to, by wszystko było inne niż dotąd”.

Projekt „Rozkręcamy kulturalny Kazimierz” podsumowano 29 stycznia. Wszyscy, którzy brali udział w konkursie, otrzymali nagrody i dyplomy. Na scenie wystąpił zespół The Friendstones Trio.

(UG Kazimierz Biskupi)