KAZIMIERZ BISKUPI. Są tereny na sporty ekstremalne

1

10 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Kazimierzu Biskupim odbył się finał konkursu architektoniczno-urbanistycznego na zagospodarowanie terenów gminy Kazimierz Biskupi – Niecki Bochlewa oraz Hałdy Kazimierskiej. 26 studentów Politechniki Poznańskiej przygotowało projekty związane ze sportami ekstremalnymi. Konkurs wygrali: Igor Migasiewicz i Miłosz Korczak.

(Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)