STARE MIASTO. Hala sportowa w Liścu Wielkim gotowa w połowie 2018 roku

Na terenie gminy Stare Miasto są dwie hale sportowe: w Starym Mieście i Żychlinie. Ale w połowie 2018 roku ma być gotowa trzecia – w Liścu Wielkim. Jej budowa, trwająca w latach 2009 – 2010, została przerwana, ze względu na spór graniczny. Po zakończeniu procedury sądowej stało się możliwe wznowienie pozwolenia na budowę.

Główną częścią obiektu jest sala gimnastyczna o rozmiarach 24,72 m x 44,62 m, z boiskiem i miejscami dla widowni. Zaplanowano też m.in. kręgielnię, pomieszczenia odnowy biologicznej, bibliotekę, pomieszczenia administracyjne, magazyny. Kosztorysowa wartość inwestycji to 6 352 563 zł, z czego w budżecie gminy na 2016 rok zaplanowano 600 000 zł. Wójt Ryszard Nawrocki poinformował, że gmina będzie się starała o dofinansowanie tej inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Wstępnie można liczyć na ok. 1,8 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Inne instytucje, do których będzie pukał samorząd, to PFRON i KRUS. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy. Złożono 6 ofert. Zakończenie realizacji inwestycji jest planowane na połowę 2018 roku.