KONIN. Marsz upamiętniający Żołnierzy Wyklętych z regionu konińskiego

PS. Z prośbą o nagłośnienie tego wydarzenia zwróciła się organizatorka Emilia Dukarska.