STARE MIASTO. Spotkanie z przedsiębiorcami

Władze gminy Stare Miasto oraz przedsiębiorcy z jej terenu spotkali się 17 marca na kolejnym już „śniadaniu biznesowym”. Jest to cykl nieformalnych spotkań, podczas których omawiane są aktualne informacje i problemy gospodarcze mające duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw w gminie. Podczas ostatniego spotkania dyskutowano na temat możliwości przebudowy odcinka drogi krajowej nr 25 (most na rzece Powa – skrzyżowanie w kierunku Modły Królewskiej). Temat ten interesuje w szczególności przedsiębiorców zlokalizowanych przy omawianym odcinku drogi. Obecnie istniejące rozwiązanie komunikacyjne jest niewystarczające dla wzmożonego ruchu samochodów ciężarowych i osobowych, a dodatkowo powoduje wiele zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego. Fakt ten potwierdzają statystki wypadków prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Koninie.

Na chwilę obecną nie ma wyznaczonego możliwego terminu rozpoczęcia inwestycji, jest to uzależnione od dostępności środków finansowych w ramach Krajowego Funduszu Drogowego lub w budżecie państwa.

Drugim tematem spotkania była informacja o aktualnych projektach Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie dotyczących aktywizacji osób bezrobotnych. Temat ten przedstawiła Wiesława Matusiak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie. Omawiane projekty są szansą dla pracodawców na sfinansowanie utworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym na zmniejszenie bezrobocia w gminie.

(Urząd Gminy w Starym Mieście)