STARE MIASTO. Program „500+” ruszył bez przeszkód

1

Od początku kwietnia można składać wnioski w ramach programu „Rodzina 500+”. Program ruszył również w gminie Stare Miasto. W ciągu pierwszej godziny pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przyjęli blisko 40 wniosków, a do końca dnia było ich już 130 (wliczając wnioski złożone w dodatkowych punktach w Zespołach Szkół w Liścu Wielkim i Żychlinie oraz wnioski złożone elektronicznie).

Program w gminie Stare Miasto ruszył bez przeszkód, a obsługa wnioskodawców odbywa się płynnie. „Jesteśmy zadowolone z obsługi, wnioski udało się nam złożyć szybko i bez stania w kolejkach. Teraz czekamy tylko na szybką wypłatę świadczeń” – oceniły panie Daria i Sylwia, mieszkanki gminy, które 1 kwietnia przyszły złożyć swoje wnioski.

GOPS w Starym Mieście gościł również pracowników Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, którzy przyjechali promować program oraz udzielać mieszkańcom gminy wszelkich informacji na jego temat.

Po tygodniu funkcjonowania programu GOPS w Starym Mieście przyjął łącznie 430 wniosków (dane na dzień 7 kwietnia br.)
Wszelkie informacje na temat realizacji programu „Rodzina 500+” w gminie Stare Miasto udzielają pracownicy GOPS pod nr tel. 63 222-31-70. Informacja jest dostępna również na stronie internetowej www.stare-miasto.pl.

(Urząd Gminy w Starym Mieście)