KAWĘCZYN (MARIANÓW). XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Kawęczynie podsumował działalność w minionej kadencji. Obfitowała ona w wiele sukcesów, w tym mistrzowskie wyniki młodzieżowych drużyn pożarniczych. Dlatego nie dziwi, że zarząd otrzymał jednogłośne absolutorium. A prezesem na kolejną kadencję został ponownie Jarosław Pasik.
Funkcję wiceprezesów pełną Grzegorz Dzikowski i Marcin Mazurek, komendanta gminnego Michał Chachuła, sekretarza i skarbnika – Monika Jatczak. Członkami Prezydium są: Kazimierz Antczak, Krzysztof Dytwiński, ks. Antoni Janicki, Piotr Szalewski, Wiesław Tomczak i Piotr Ziółkowski. Ponadto w Zarządzie znaleźli się: Bolesław Chojnacki, Tomasz Chojnacki, Marcin Heresztyn, Andrzej Jaworski, Jarosław Król, Rafał Leśniak, Artur Łakomy, Bogumił Marciniak, Jan Nowak, Andrzej Piątkowski i Andrzej Serafiński.