WIERZBINEK. 14 maja konferencja naukowa ,,Pogranicze kujawsko-wielkopolskie”

14 maja w zabytkowym pałacyku w Wierzbinku odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tematyce historii pogranicza kujawsko–wielkopolskiego pod patronatem naukowym Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UKW w Bydgoszczy. Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o dokonanie zgłoszenia pod nr telefonu 63 26 11 380.

Program konferencji

11.00 Otwarcie i powitanie Gości przez wójta dra Pawła Szczepankiewicza

11.10 Słowo wstępne prowadzącego konferencję prof. zw. dr hab. Ryszarda Sudzińskiego – UMK Toruń

Referaty

11.20 Z dziejów Sadlna w XIX w. – dr Tomasz Dziki (Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku)

11.35 O tradycyjnym XIX- i XX-wiecznym folklorze pogranicza kujawsko-wielkopolskiego – prof. nzw. dr Adam Wróbel (KSW Włocławek)

11.50 Parlamentarzyści Drugiej Rzeczypospolitej – reprezentanci pogranicza kujawsko- wielkopolskiego – prof. nzw. dr hab. Zdzisław Biegański (UKW Bydgoszcz)

12.05 Goście Marii Niemojewskiej z Lubstowa w okresie międzywojennym – prof. dr hab. Włodzimierz Jastrzębski (UKW Bydgoszcz)

12.20- 12.35 Przerwa

12.35 Początki państwa polskiego w edukacji szkolnej (z okazji jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski) – dr Teresa Maresz (UKW Bydgoszcz)

12.50 Lustracja dóbr królewskich powiatu konińskiego w 1789 roku – dr Zbigniew Górski (Wyższa Szkoła Demokracji Grudziądz)

13.05 Aktywizacja struktur Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce Wschodniej a skala wystąpień antyżydowskich na obszarze pogranicza kujawsko-wielkopolskiego w 1936 roku w świetle relacji prasowych (część II) – mgr Marian Kominkiewicz (Gimnazjum Morzyczyn)

13.20 Bitwa pod Sompolnem podczas kampanii wrześniowej w 1939 r. – mgr Krzysztof Żabierek (UKW Bydgoszcz)

13.35 Duchowieństwo parafii Sadlno od połowy XIX wieku do końca II wojny światowej – ks. dr hab. Józef Szymański

13.50 Ochronka sióstr służebniczek w Ruszkowie – majątku Michaliny i Antoniego Morzyckich – prof. nadzw. dr hab. Piotr Gołdyn (UAM Poznań)

14.05 „Żołnierze wyklęci”. Ich losy na obszarze Wielkopolski Wschodniej po zakończeniu II wojny światowej 1945-1947 – prof. zw. dr hab. Ryszard Sudziński (UMK Toruń)

14.20 Dyskusja i zakończenie