WIERZBINEK. Czy znów będzie liderem w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich?

Gmina Wierzbinek w latach 90. XX wieku miała jedno z ostatnich miejsc w Wielkopolsce pod względem dochodów własnych. Obecnie sytuacja finansowa samorządu lokalnego jest znacznie lepsza. Nie tylko za sprawą kopalni węgla brunatnego, która na terenie gminy Wierzbinek prowadzi eksploatację tego surowca, ale także dzięki sprawności w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy europejskich. W poprzedniej perspektywie finansowej Wierzbinek zajął I miejsce w Wielkopolsce w rankingu na najwyższą łączną wartość przyznanej pomocy w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.  Marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak podczas wizyty w tej części województwa powiedział, że gmina Wierzbinek jest dobrym przykładem sprawności w pozyskiwaniu środków finansowych z UE i dzięki temu wykorzystała swoje 5 minut. – Chcielibyśmy swoje 5 minut mieć także w nowej perspektywie finansowej – podkreślił wójt Paweł Szczepankiewicz.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich przyczynił się do realizacji wielu potrzebnych zadań. ,,Gmina Wierzbinek jeśli chodzi o PROW z 24 projektami jest liderem w Wielkopolsce. To naprawdę imponująca ilość. PROW zajmuje się infrastrukturą wiejską i infrastrukturą społeczną, obejmującą świetlice, rewitalizację parku, budowę amfiteatru, rewitalizację zabytkowej synagogi. PROW pokazuje, że aktywni mieszkańcy mogą coś w swoim otoczeniu poprawić, podnieść standard życia, w jakiś sposób uprzyjemnić sobie mieszkanie na terenach wiejskich, które nie muszą być gorsze od terenów miast jeśli chodzi o komfort życia” – mówił podczas spotkania z wójtem gminy marszałek województwa wielkopolskiego Marek Woźniak.

Choć zrobiono już wiele, wójt Paweł Szczepankiewicz nie ukrywa, że potrzeby są nadal duże. I liczy, że dzięki funduszom europejskim ponownie uda się zrealizować wiele potrzebnych zadań. Urząd Gminy w Wierzbinku projekty przygotowuje własnymi siłami. – Urzędnicy są do tego przygotowani. I mają odpowiednie doświadczenie – powiedział wójt Paweł Szczepankiewicz.

++++++++++++

Środki finansowe pozyskane z PROW przez Gminę Wierzbinek w latach 2007 – 2013

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

 1. Rozbudowa stacji wodociągowej w Racięcinie oraz budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbniku wraz zakupem wozu asenizacyjnego i ciągnika. Koszt 2 989 732,12 zł, dofinansowanie 1 830 637 zł. W ramach projektu zmodernizowano stację uzdatniania wody, wybudowano biologiczną kontenerową oczyszczalnię ścieków oraz zakupiono ciągnik z ładowaczem czołowym i wóz asenizacyjny.
 2. Uporządkowanie systemu zbiórki i segregacji odpadów na terenie gminy Wierzbinek. Całkowity koszt projektu – 91 129,12 zł. W ramach projektu zakupiono 300 pojemników na odpady, 20 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, pojemniki na baterie, 100 000 worków na odpady.
 3. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Sadlnie wraz z zakupem urządzenia do odwadniania osadów ściekowych. Wartość projektu – 1 641 274,42 zł, wartość dofinansowania – 993 702,00 zł. W ramach projektu wybudowano biologiczną oczyszczalnię ścieków oraz zakupiono urządzenie do odwadniania osadów ściekowych.
 4. Budowa kanalizacji sanitarnej w Wierzbinku. Wartość projektu – 1 875 782,28 zł, wartość dofinansowania – 1 130 897,00 zł.

Odnowa i rozwój wsi

 1. Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego parku w Wierzbinku wraz z budową amfiteatru i instalacji elektrycznej zewnętrznej – etap I. Całkowita wartość projektu – 598 921,47 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 368 169,00 zł. W ramach projektu wykonano kanalizację deszczową, wybudowano chodniki z kostki brukowej wokół pałacu, wybudowano ścieżki parkowe, oświetlenie parku, podświetlenie pałacu oraz rozdzielnie wystawowe.
 2. Wzrost atrakcyjności miejscowości poprzez zagospodarowanie parku pałacowego w Krzyszkowicach. Wartość projektu – 499 446,48 zł, wnioskowane dofinansowanie -304 538 zł. W ramach projektu wybudowano plac zabaw, chodniki, ogrodzenie, uporządkowano teren oraz nasadzono drzewa i krzewy.
 3. Rewitalizacja XIX-wiecznego zabytkowego parku w Wierzbniku wraz z budową amfiteatru – etap II. Koszt – 632 122 zł, wnioskowa kwota – 250 428 zł. W ramach projektu wybudowano amfiteatr, toalety ogólnodostępne, ścieżki, plac, murek z gabionów, ławeczki, pomost, pergole, kosze na śmieci.
 4. Budowa boiska ogólnodostępnego w Chlebowie – etap II.  Koszt – 404 262,09 zł, wnioskowa kwota dofinansowania – 246 501,00 zł. W ramach projektu wybudowano widownię, bieżnię, chodniki, parking oraz zakupiono wyposażenie boiska.
 5. Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Zaryniu. Koszt  - 620 531,76 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 379 115,00 zł. W ramach projektu kompleksowo zmodernizowano i wyposażono świetlicę wiejską (mieści się w niej również biblioteka) oraz zagospodarowano teren.
 6. Zagospodarowanie centrum miejscowości Stara Ruda . Koszt całkowity – 812 711,36 zł, wnioskowana kwota dofinansowania – 496 105,00 zł. W ramach projektu wybudowano chodniki w centrum miejscowości, kanalizację deszczową, plac zabaw oraz wyremontowano i wyposażono remizę OSP.
 7. Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Zakrzewku. Koszt – 348 402,69 zł, wartość dofinansowania – 56 022,00 zł. W ramach projektu zniwelowano i uporządkowano teren, wykonano ogrodzenie, altanę, kontenery, chodniki, parking, boiska do piłki nożnej, siatkowej i koszykowej.
 8. Remont świetlicy w miejscowości Słomkowo wraz z zagospodarowaniem działki. Wartość projektu – 173 102,54 zł, wartość dofinansowania 82 321,00 zł.
 9. Zagospodarowanie centrum miejscowości Racięcin. Wartość inwestycji – 827 522,49 zł, wartość dofinansowania – 499 141,00 zł. Zakres prac: modernizacja remizy OSP wraz z wyposażeniem, zagospodarowanie terenu wokół remizy, budowa parkingu, placu zabaw, chodników.
 10. Zagospodarowanie centrum miejscowości Broniszewo. Wartość inwestycji – 1 171 440,20 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres prac: modernizacja wraz z wyposażeniem remizy OSP, budowa parkingu przy kościele, budowa chodnika przy kościele i na cmentarz, budowa placu zabaw, budowa oświetlenia ulicznego.
 11. Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Morzyczynie pełniącej rolę świetlicy wiejskiej. Wartość inwestycji – 1 524 306,13, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres prac: modernizacja wraz z wyposażeniem remizy OSP oraz zagospodarowaniem terenu.
 12. Budowa budynku zaplecza i infrastruktury technicznej przy boisku sportowym w miejscowości Chlebowo. Wartość inwestycji – 491 137,42 zł, wartość dofinansowania – 253 499,00 zł.
 13. Zagospodarowanie centrum miejscowości Ziemięcin. Wartość inwestycji – 1 696 812,58 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres prac: modernizacja i wyposażenie remizy OSP wraz z zagospodarowaniem terenu, budowa placu zabaw, budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w centrum miejscowości.
 14. Zagospodarowanie centrum miejscowości Sadlno. Wartość inwestycji – 1 164 073,46 zł, wartość dofinansowania – 500 000,00 zł. Zakres prac: modernizacja i wyposażenie domu parafialnego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, budowa zatoki autobusowej, budowa parkingu i chodnika przy szkole wraz z kanalizacją deszczową.

Małe projekty

  1. Wydanie publikacji gminnej „Portret Gminy Wierzbinek”. Koszt – 53 070 zł, wnioskowana kwota pomocy – 25 000 zł. W ramach projektu wydano w nakładzie 1500 sztuk publikację na temat historii gminy Wierzbinek. Książki  zostały bezpłatnie rozdane mieszkańcom.
  2. Wyposażenie strażnicy OSP w Tomisławicach pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. Koszt – 43 267,61 zł, wnioskowana kwota – 25 000,00 zł. W ramach projektu zakupiono krzesła, stoły oraz wyposażenie zaplecza kuchennego do świetlicy.
  3. Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Łysku. Koszt – 46 371,00 zł, wnioskowana kwota – 25 000,00 zł. W ramach projektu wykonano chodnik z kostki brukowej, wymieniono drzwi w świetlicy oraz zakupiono wyposażenie.
  4. Remont i wyposażenie budynku strażnicy OSP pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Synogać. Wartość projektu – 50 890,64 zł, wartość dofinansowania – 25 000,00 zł. W ramach projektu wyremontowano remizę oraz zakupiono krzesła i stoły.
  5. Budowa placu zabaw w miejscowości Wierzbinek. Wartość projektu – 67 045,17 zł, wartość dofinansowania – 25 000,00 zł.
  6. Wyposażenie strażnicy OSP w Mąkoszynie pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej. Wartość projektu – 43 238,93 zł, wartość dofinansowania – 25 000,00 zł.