WIERZBINEK. Pałacyk z konferencją historyczną, wójt z doktoratem

IS_499

Gmina Wierzbinek jest jedyną w regionie konińskim, w której cyklicznie odbywają się konferencje naukowe. Poświęcone są one historii pogranicza kujawsko–wielkopolskiego. Tegoroczna edycja, 14 maja, ponownie zgromadziła grono naukowców i pasjonatów historii. Patronat naukowy nad konferencją objął Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Część merytoryczną poprzedziło złożenie gratulacji wójtowi gminy Pawłowi Szczepankiewiczowi z okazji nadania mu tytułu naukowego doktora. Konferencję prowadził prof. Ryszard Sudziński z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Referaty dotyczyły dziejów Sadlna w XIX w. (na ten temat mówił dr Tomasz Dziki z Archiwum Państwowe w Toruniu – Oddział we Włocławku), tradycyjnego XIX- i XX-wiecznego folkloru pogranicza kujawsko-wielkopolskiego (prof. Adam Wróbel z Kujwskiej Szkoły Wyższej we Włocławku), parlamentarzystów Drugiej Rzeczypospolitej, którzy byli reprezentantami pogranicza kujawsko-wielkopolskiego (prof. Zdzisław Biegański z UKW w Bydgoszczy), gości Marii Niemojewskiej z Lubstowa w okresie międzywojennym (prof. Włodzimierz Jastrzębski z UKW w Bydgoszczy), początków państwa polskiego w edukacji szkolnej (dr Teresa Maresz z UKW w Bydgoszczy), lustracji dóbr królewskich powiatu konińskiego w 1789 roku (dr Zbigniew Górski z Wyższej Szkoły Demokracji w Grudziądzu), aktywizacji struktur Stronnictwa Narodowego w Wielkopolsce Wschodniej i wystąpień antyżydowskich na obszarze pogranicza kujawsko-wielkopolskiego w 1936 roku w świetle relacji prasowych (mgr Marian Kominkiewicz z Gimnazjum w Morzyczynie), bitwy pod Sompolnem podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku (mgr Krzysztof Żabierek z UKW w Bydgoszczy), duchowieństwa parafii Sadlno od połowy XIX wieku do końca II wojny światowej (ks. dr hab. Józef Szymański), ochronki sióstr służebniczek w Ruszkowie (prof. Piotr Gołdyn z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu), losów żołnierzy wyklętych na obszarze Wielkopolski Wschodniej po zakończeniu II wojny światowej w latach 1945-1947 (prof. Ryszard Sudziński).