PIŁKA NOŻNA. KONIN, GRODZIEC. Nowe władze KOZPN stawiają na bliską współpracę z klubami

11 czerwca odbyło się pierwsze posiedzenie nowego Zarządu Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Koninie. Decyzją Grzegorza Pietrzaka, Prezesa KOZPN, spotkanie odbyło się w Grodźcu. To wyraźny sygnał, że nowe władze stawiają na bliską współpracę z klubami, aby poznać ich potrzeby i wspólnie decydować o obliczu okręgowego futbolu.

Podczas obrad nastąpiło ukonstytuowanie się władz KOZPN. Wiceprezesem do spraw sportu został Roman Jaszczak, natomiast Robert Nadgrodkiewicz objął funkcję wiceprezesa do spraw organizacyjnych. Członkowie wybrali również Prezydium Zarządu, w składzie którego oprócz prezesa i dwóch wiceprezesów znaleźli się Edward Krawczyk, Jarosław Kawka oraz Krzysztof Nowak. Członkami Zarządu OZPN zostali: Marek Pingot, Artur Zajdel, Krzysztof Jurkiewicz, Bartłomiej Tarłowski oraz Grzegorz Pawlak. Ten ostatni objął funkcję sekretarza zarządu OZPN.

Kolejnym punktem obrad było powołanie Przewodniczących Wydziałów Konińskiego OZPN. Wśród wybranych znalazły się następujące osoby:
Przewodniczący Wydziału Gier i Ewidencji – Jarosław Kawka,
Przewodniczący Wydziału Dyscypliny – Edward Krawczyk,
Przewodniczący Kolegium Sędziów – Paweł Woźniak,
Przewodniczący Wydziału Piłkarstwa Kobiecego – Marta Woźniak,
Przewodniczący Komisji Odznaczeń – Krzysztof Jurkiewicz,
Przewodniczący Komisji Licencyjnej – Marek Pingot

Grzegorz Pietrzak, Prezes KOZPN, zaproponował utworzenie Wydziału Marketingu. Propozycja zyskała jednogłośną aprobatę, a na przewodniczącego nowego wydziału wybrano Bartłomieja Tarłowskigo.

Podczas Zebrania nastąpiło również ukonstytuowanie się Komisji Rewizyjnej KOZPN. Przewodniczącym Komisji został Roman Witkowski. Na jej sekretarza powołano Tadeusza Sosnowskiego. Członkiem tego organu został Franciszek Robaszewski.

W trakcie zebrania zatwierdzono Regulamin Zarządu oraz Regulamin Prezydium Zarządu Konińskiego OZPN. Członkowie Zarządu zastrzegli jednak, że podczas kolejnych obrad wniosą swoje poprawki do przedstawionych zapisów, co doprowadzi do wypracowania ostatecznego kształtu tych dokumentów.

Bezpośrednio po obradach, członkowie Zarządu wzięli udział w uroczystym podsumowaniu sezonu Gminnego Klubu Sportowego Piast Grodziec. Anna Andrzejewska, wójt Gminy Grodziec, z rąk Grzegorza Pietrzaka oraz Roberta Nadgrodkiewicza, otrzymała list gratulacyjny. Zarządowi oraz całej drużynie wręczono dyplomy w uznaniu za awans do A-klasy, w pierwszym rok funkcjonowania klubu. Zarząd KOZPN ufundował również nagrody indywidualne dla wszystkich zawodników klubu.

Już w najbliższy weekend delegacja Zarządu KOZPN na czele z Prezesem, weźmie udział w uroczystych obchodach 85-lecia istnienia Klubu Sportowego Victoria Września. Kolejne obrady Zarządu KOZPN odbędą się pod koniec czerwca br.

(Komunikat Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej)