STARE MIASTO (ŻDŻARY). Bliskie jest im nie tylko sprzątanie świata

Szkoła Podstawowa w Żdżarach ma wyjątkowego patrona. Jest nim Mira Stanisławska-Meysztowicz, działaczka ekologiczna, która w 1994 roku zainicjowała w Polsce akcję ,,Sprzątanie świata”. Dlatego ochrona środowiska ma szczególne miejsce w pracy tej placówki oświatowej. Może się ona pochwalić tytułem ,,Promotor Ekologii”, uczniowie są uczulani na sprawy ochrony środowiska, przy szkole funkcjonuje punkt zbiórki elektroodpadów. Szkoła organizuje cykliczne spotkania z patronką.

Jaki był rok szkolny 2015/2016? Dyrektor Beata Białas powiedziała Konińskiej Gazecie Internetowej, że pomyślny: – Pozytywnie zaskoczył nas wynik sprawdzianu klas szóstych. Był wyższy niż na poziomie gminy, powiatu, a nawet okręgu.

Placówka w Żdżarach otrzymała godło szkoły zorientowanej technologicznie, potwierdzający wysoki poziom przygotowania do wykorzystywania nowoczesnych technologii w programach edukacyjnych. Szkoła organizuje gminny konkurs ,,Cyfrowi tubylcy”, co jest kolejnym elementem edukacji cyfrowej.

Były także osiągnięcia sportowe, na przykład I miejsce w eliminacjach gminnych i III miejsce w eliminacjach wojewódzkich Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.

- Poza tym cieszę się z dobrej współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Mieście oraz Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich w Koninie – dodała dyrektor Beata Białas.