KAZIMIERZ BISKUPI. Zaproszenie na XII Bieg pod Tysiącletnimi Dębami