ŚLESIN. Konkurs potraw z wierzpowiny w Kijowcu

IS_600

Kijowiec to jedno z najaktywniejszych sołectw w gminie Ślesin. Potwierdził to także lipcowy konkurs potraw z wieprzowiny, zorganizowany właśnie w tej miejscowości. Swoje umiejętności kulinarne zaprezentowało kilkanaście kół gospodyń wiejskich z terenu gminy Ślesin. Komisja konkursowa miała trudny orzech do zgryzienia. Ostatecznie I miejsce zajęło Koło Gospodyń Wiejskich z Kijowca. Ale potrawy przygotowane przez pozostałe KGW były równe smakowite, o czym mogli się przekonać wszyscy zgromadzeni na spotkaniu. Kulinarnym mistrzyniom gratulował także burmistrz Ślesina Mariusz Zaborowski. Spotkanie urozmaicała część artystyczna i zabawy. Na koniec radny z tego terenu Jan Wadelski zaprosił na letni festyn.