OSP. WIERZBINEK. Oni kierują strażami

Poniżej za ,,Sygnałami Wierzbinka” prezentujemy składy zarządów poszczególnych jednostek OSP:

1. OSP Boguszyce
Mirosław Bartosik – prezes,
Piotr Pawikowski – naczelnik,
Lesław Urycki – skarbnik,
Jan Nowak – sekretarz,
Piotr Adamczyk – gospodarz.

2. OSP Broniszewo
Jacek Wysocki – prezes,
Józef Bąk – naczelnik,
Zdzisław Krakowski – sekretarz,
Leon Wysocki – skarbnik,
Marian Tomaszewski – gospodarz.

3. OSP Mąkoszyn
Dariusz Kaczorowski – prezes,
Daniel Kwiatkowski – naczelnik,
Barbara Szewczyk – sekretarz,
Kazimierz Budziński – skarbnik,
Izabela Kwiatkowska – gospodarz.

4. OSP Morzyczyn
Mieczysław Budkiewicz – prezes,
Łukasz Cichy – naczelnik,
Stanisław Nowak – sekretarz,
Sławomir Kozyra – skarbnik,
Mirosław Biniecki – gospodarz.

5. OSP Racięcin
Bogdan Klimczak – prezes,
Jan Jakubowski – naczelnik,
Małgorzata Olszewska – sekretarz,
Piotr Rybicki – skarbnik,
Jan Krzyżanowski – gospodarz,
Paulina Lisowska – członek Zarządu.

6. OSP Sadlno
Henryk Marciniak – prezes,
Paweł Niedośmiałek – naczelnik,
Piotr Gabrysiak – sekretarz,
Krzysztof Wegner – skarbnik,
Henryk Wiaderkiewicz – gospodarz,
Bernard Waszak – członek Zarządu,
Andrzej Osowicz – członek Zarządu.

7. OSP Synogać
Sylwia Jarka – prezes,
Grzegorz Jarka – naczelnik,
Tomasz Woźniak – zastępca naczelnika,
Beata Nawrocka – sekretarz,
Jadwiga Jarka – skarbnik,
Katarzyna Łuczak – gospodarz,
Beata Nawrocka – kronikarz.

8. OSP Stara Ruda
Janusz Chojnacki – prezes,
Dariusz Wiśniewski – naczelnik,
Roman Walczak – sekretarz,
Zbigniew Augustyniak – skarbnik,
Jan Tomicki – gospodarz.

9. OSP Tomisławice
Bogdan Kawczyński – prezes,
Marek Mrówczyński – naczelnik,
Grzegorz Kalinowski – sekretarz,
Józef Domański – skarbnik,
Eugeniusz Krawczykowski – gospodarz.

10. OSP Wierzbinek
Tomasz Woźniak – prezes,
Krzysztof Dybowski – naczelnik,
Kazimierz Woźniak – wiceprezes,
Wojciech Pawikowski – zastępca naczelnika,
Henryk Czuliński – sekretarz,
Marian Pawikowski – skarbnik,
Mieczysław Piazdecki – gospodarz,
Dariusz Surdyk – kronikarz
Leszek Pomianowski – członek Zarządu.

11. OSP Wilcza Kłoda
Ryszard Dunaj – prezes,
Jarosław Wyszymierski – naczelnik,
Andrzej Uniejewski – sekretarz,
Aneta Wyszymierska – skarbnik,
Tomasz Zieliński – gospodarz.

12. OSP Ziemięcin
Klemens Mazurek – prezes,
Tomasz Andrzejewski – naczelnik,
Stanisław Jakóbowski – zastępca naczelnika,
Teresa Mazurek – sekretarz,
Natalia Wesołowska – skarbnik,
Waldemar Wojciechowski – gospodarz,.
Arleta Bykowska – kronikarz.

Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzbinku
Piotr Rybicki – prezes,
Ryszard Dunaj – wiceprezes,
Sławomir Kozyra – wiceprezes,
Dariusz Surdyk – komendant,
Barbara Szewczyk – sekretarz,
Mirosław Bartosik – skarbnik,
Henryk Marciniak – członek Prezydium,
Jacek Wysocki – członek Zarządu,
Klemens Mazurek – członek Zarządu,
Mirosław Stawicki – członek Zarządu,
Dariusz Wiśniewski – członek Zarządu,
Marek Mrówczyński – członek Zarządu.