WIERZBINEK. Rozpoczęcie roku szkolnego w Morzyczynie z niedomówieniami i emocjonalnym napięciem

IS_122

Rok szkolny w Zespole Gimnazjalno-Szkolnym w Morzyczynie rozpoczęło ok. 250 uczniów. Po 15 latach pracy ze stanowiskiem dyrektora pożegnała się Ewa Kucal, w wyniku niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia konkursowego. Nowym dyrektorem został Wojciech Szczepaniak, mieszkaniec Mrówek (gmina Wilczyn). Ma doświadczenie w kierowaniu placówkami oświatowymi na terenie gminy Wilczyn. Stanowisko objął w wyniku powierzenia przez organ prowadzący, czyli wójta Pawła Szczepankiewicza.

Wokół konkursu są znaki zapytania. Przede wszystkim nie wiadomo, dlaczego organ prowadzący szkołę w Morzyczynie miał zastrzeżenia do pracy Ewy Kucal? Na ile były to zastrzeżenia merytoryczne, a na ile pozamerytoryczne? Na rozpoczęciu roku szkolnego na ten temat nie padło ani słowo. Za to nowy dyrektor stwierdził: ,,W pierwszych słowach pragnę podziękować pani dyrektor Ewie Kucal za dotychczasową pracę na stanowisku dyrektora”. Podziękowania przekazali także przedstawiciele władz samorządowych: wójt Paweł Szczepankiewicz i sekretarz gminy Jolanta Siekaczyńska. A także reprezentanci grona nauczycielskiego.