KAZIMIERZ BISKUPI. Park rekreacyjno-sportowy w Wieruszewie

Wieruszew2

W Wieruszewie uroczyście otwarto park rekreacyjno-sportowy. Budowa strefy zabaw i fitness zlokalizowanej w tej miejscowości została sfinansowana z funduszu sołeckiego 2016 sołectw Wieruszew i Władzimirów

Poświęcenia parku dokonał ks. Jacek Laszczyk – proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Apostała w Gosławicach. Dla dzieci przygotowano animacje z klubem Juppi. Wieczorem była zabawa z zespołem Jowita i DJ-em.

(Urząd Gminy w Kazimierzu Biskupim)