WIERZBINEK. Dożynki Gminno-Parafialne w Sadlnie

IS_457

4 września, na Dożynkach Gminno-Parafialnych w Sadlnie, dziękowano za tegoroczne zbiory. Mszę świętą dziękczynną w miejscowym kościele parafialnym p.w. Św. Mikołaja odprawiła grupa kapłanów pod przewodnictwem ks. dr. hab. Jacka Szymańskiego, rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Włocławskiej.

Druga część uroczystości odbyła się na placu przy remizie OSP. Po odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęły się obrzędy dożynkowe w wykonaniu zespołu Kalinianki. W czasie ceremoniału starostowie dożynek – Marzena Pietrzak i Paweł Marciniak – przekazali wójtowi Pawłowi Szczepankiewiczowi chleb wypieczony z tegorocznej mąki, prosząc, aby gospodarz gminy Wierzbinek dzielił go sprawiedliwie wśród wszystkich mieszkańców. Ten zapewnił, że tak się stanie. Następnie obecni na uroczystości zostali poczęstowani dożynkowym chlebem.

Wójt Paweł Szczepankiewicz podziękował rolnikom za ich pracę, życząc jednocześnie wytrwałości, radości i dobrego zdrowia na kolejne lata. Dobre słowa przekazał również obecny na uroczystości starosta koniński Stanisław Bielik oraz radny powiatowy Waldemar Marciniak, który odczytał list posła na Sejm RP Witolda Czarneckiego.

Na uroczystości wręczono odznaki honorowe ,,Zasłużony dla Rolnictwa”, przyznane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Otrzymali je: Wacław Wojciechowski, Maciej Pietrzak, Szczepan Podolski, Krzysztof Stankiewicz, Włodzimierz Gemziak, Włodzimierz Manuszkiewicz, Jan Miastkowski, Zdzisław Licheniak. Minister uhonorował także Mirosławę Wasieleską. Specjalne podziękowanie od władz samorządowych otrzymali Wioletta i Witold Słowińscy, laureaci konkursu „Powiatowy Rolnik Roku 2016”.

Cześć artystyczną rozpoczęła Gminna Orkiestra Dęta, pod batutą kapelmistrza Miłosza Kucala. Swoje talenty zaprezentowały także miejscowe wokalistki oraz zespoły: „Echo Kujaw” i „Na swojską nutę”.

W konkursie „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” pierwsze miejsce zajęły równorzędnie sołectwo Słomkowo oraz Morzyczyn. Z drugiego cieszyło się sołectwo Zielonka. Na trzecim miejscu ex aequo znalazły się dwa sołectwa: Kryszkowice oraz Sadlno (za pocztą). Nagrodę specjalną otrzymał wieniec przygotowany przez sołectwo Stara Ruda, który reprezentował gminę na Dożynkach Powiatowych w Kazimierzu Biskupim. Zdobył tam pierwsze miejsce, a tym samym reprezentował powiat na Dożynkach Wojewódzko–Diecezjalnych w Liskowie. Wszystkie grupy wieńcowe i sołectwa zostały nagrodzone przez organizatorów.

Nie byłoby dożynek bez rozmaitych smakowitości, które serwowano na stoiskach Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet z Sadlna i Stowarzyszenia Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn. Dla wszystkich była też grochówka. Zainteresowani mogli kupić miód na stoisku Koła Pszczelarzy z Wierzbinka. Nie zabrakło również atrakcji dla najmłodszych, a na zakończenie zaproszono na dyskotekę pod gwiazdami.