KONIN. O przeciwdziałaniu uzależnieniom

We wrześniu i październiku 2016 roku Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie jest organizatorem 40-godzinnego szkolenia z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom pt. „Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”. Oferta skierowana jest do nauczycieli, pedagogów, psychologów, członków komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych, wychowawców świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych.

Zadanie publiczne wspiera Samorząd Województwa Wielkopolskiego.