KONIN. Od depresji do autoagresji

We wrześniu i październiku 2016 roku Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji z Konina było organizatorem 40-godzinnego szkolenia „Rola profilaktyki pozytywnej. Od depresji do autoagresji”. 45 uczestników nabyło umiejętności i kompetencje w zakresie diagnozowania i szybkiego reagowania na pojawiające się symptomy zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży, na podłożu m.in. uzależnienia od środków psychoaktywnych.

Szkolenie współfinansował Samorząd Województwa Wielkopolskiego.