STARE MIASTO. Przedszkola kosztują ponad 4 miliony złotych

Ponad 4 miliony złotych kosztuje utrzymanie przedszkoli w gminie Stare Miasto – wynika z informacji wójta Stare Miasto Ryszarda Nawrockiego przedstawionej na konferencji prasowej podsumowującej pierwszą połowę kadencji 2014 – 2018. W materiale rozdanym dziennikarzom czytamy: ,,W okresie 2 ostatnich lat jak i okresie wcześniejszym priorytetem stało się upowszechnienie edukacji przedszkolnej. Dzięki wcześniej pozyskanym środkom z funduszy unijnych, oddaniu do użytku nowego obiektu przedszkolnego dla 150 dzieci, adaptacji innych obiektów i pomieszczeń – w budynku komunalnym w Liścu Wielkim dla 65 dzieci i budynku po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Ruminie dla 25 dzieci – udało się zabezpieczyć miejsca dla wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym. W roku szkolnym 2016/2017 oddziały przedszkolne funkcjonują także przy wszystkich szkołach podstawowych, tj. w Żychlinie (3 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), Barczygłowie (2 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), Modle Królewskiej (2 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), w Żdżarach (2 oddziały dla dzieci od 3 do 6 lat), w Liścu Wielkim (2 oddziały dla dzieci 6-letnich), w Starym Mieście (jeden oddział dla dzieci 6-letnich)”.