SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Ogłoszenia o naborze wniosków o przyznanie pomocy

Wkrótce rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poniżej można zapoznać się z ogłoszeniami w tej sprawie Stowarzyszenia ,,Solidarni w Partnerstwie”:

Ogłoszenie nr 1
Ogłoszenie nr 2
Ogłoszenie nr 3
Ogłoszenie nr 4