ŚLESIN. Rodzina Radków protestuje przeciwko budowie linii najwyższych napięć zbyt blisko domów

IS_132

W Polsce jest ponad 14 tysięcy kilometrów linii przesyłowych najwyższych napięć, wykorzystywanych do przesyłania energii elektrycznej na duże odległości. Można je zobaczyć także w rejonie konińskim. W latach 2017 – 2018 ma być budowana linia 400 kV Jasiniec (okolice Bydgoszczy) – Pątnów (Konin), która zastąpi dwie przestarzałe linie 220 kV. Przebiegać będzie m.in. przez gminę Ślesin. Od 20 września 2015 r. przeciwko inwestycji protestuje rodzina Radków z gminy Ślesin. W imieniu swoim i mieszkańców Szyszyna, Helenowa i Lizaw. Ich zdaniem linia ma być budowana zbyt blisko domów, a to oznacza straty nie tylko materialne, bowiem ceny nieruchomości w rejonie linii na pewno spadną, ale także zagrożenia zdrowotne, w związku ze szkodliwym działaniem pola elektromagnetycznego.

Planowany przebieg linii Jasiniec – Pątnów (źródło: folder ,,Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Jasiniec – Pątnów”)

Rodzina Radków w okresie blisko półtora roku przechodziła różne koleje losu, w związku z nieustającą walką o zmianę trasy linii. Według projektu ich nieruchomość znajduje się w odległości 57,8 m od osi linii, w tym 35 m to pas technologiczny. Ich prośba nie została uwzględniona, ponieważ mieszczą się poza pasem. ,,Taka odległość wystarczyła, aby samorząd wyraził zgodę na budowę linii. Nie jednogłośnie – przy trzech głosach przeciwnych i dwóch wstrzymujących – poinformowała Elżbieta Radke. – Czujemy się bardzo skrzywdzeni przez swoich samorządowców. Uważamy, że taki stan rzeczy ma miejsce, gdyż żaden z samorządowców ani nikt z ich rodziny nie zamieszkuje tego terenu. Poza tym mieszkańcy tych miejscowości nie byli informowani o sprawie, sami uruchomili źródła zdobywania wiedzy. Mimo to nikt nie chce ich słuchać. Ostatnia sesja Rady Miejskiej pokazała, że jesteśmy ignorowani. Samorząd nie traktuje nas właściwie. Jak się mają do tego obietnice wyborcze o pomocy mieszkańcom? Jest nam ciężko, nie wiemy, co mamy zrobić. To my staliśmy się ofiarami, a jeszcze nas się obciąża, że wyrządzamy krzywdę samorządowi, walcząc o swoje. Jesteśmy również członkami Ogólnopolskiej Koalicji Na Rzecz Budowy Linii 2x400kV Zgodnie z Prawem i wspólnymi siłami staramy się, aby respektowano dokumenty planistyczne przy wytyczaniu strategicznej infrastruktury przesyłowej.