WĘDKARSTWO. KAZIMIERZ BISKUPI. Grzegorz Grobelski nowym prezesem Koła PZW nr 46, Edward Krzywdziński prezesem honorowym

IS_311

Członkowie Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 46 w Kazimierzu Biskupim na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, 13 stycznia, podsumowali działalność w 2016 roku. Organizacja skupia 56 osób. – Jesteście prężnym Kołem i miło mi z Wami współpracować – chwalił wędkarzy wójt Jan Sikorski. Sprawozdanie z działalności złożył prezes Edward Krzywdziński. W roku 2016 zorganizowano 5 imprez wędkarskich. Koło PZW miało też swój wkład w ochronę środowiska, robiąc porządki na osadniku Nieświastów. Działalność została pozytywnie oceniona przez zebranych, którzy udzielili Zarządowi jednogłośnego absolutorium. Wybrano też władze na kolejną kadencję. Nowym prezesem został Grzegorz Grobelski. Edwarda Krzywdzińskiego, który kierował Kołem PZW od początku, czyli od 1993 roku, nadano tytuł prezesa honorowego. Nadal zgodził się on pracować w Zarządzie. Na zebraniu Grzegorz Grobelski, który przed objęciem funkcji prezesa był skarbnikiem, odebrał Złotą Odznakę PZW ,,Za zasługi dla wędkarstwa polskiego”. Wręczył ją opiekun Koła PZW nr 46 z ramienia Zarządu Okręgu PZW w Koninie Grzegorz Grobelny.

Nowym prezesem Koła PZW nr 46 w Kazimierzu Biskupim został Grzegorz Grobelski (pierwszy z prawej). Zastąpił Edwarda Krzywdzińskiego, któremu nadano tytuł honorowego prezesa (pierwszy z lewej). W środku opiekun Koła PZW z ramienia Zarządu Okręgu PZW w Koninie Grzegorz Grobelny

Nowy Zarząd Koła PZW nr 46 w Kazimierzu Biskupim

Uczestnicy walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 13 stycznia w Kazimierzu Biskupim

Nowe władze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 46 w Kazimierzu Biskupim
Zarząd:
prezes Grzegorz Grobelski
prezes honorowy Edward Krzywdziński
wiceprezes Jan Smorawski
skarbnik Zbigniew Kaczmarek
gospodarz Józef Falkowski
sekretarz Michał Grobelski

Komisja Rewizyjna
przewodniczący Tomasz Urbaniak
sekretarz Włodzimierz Adamczyk
członek KR Dariusz Kudła

Sąd Koleżeński
przewodniczący Sławomir Szynalski
sekretarz Eugeniusz Wojtczak
członek Arkadiusz Jóźwiak