STARE MIASTO. Mieszkańcy przeciwko zmianom granic gminy na rzecz Konina

16 stycznia zakończyły się trwające od 27 grudnia 2016 roku konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic gminy Stare Miasto w taki sposób, że część terenu znalazłaby się w granicach Konina. Skutkowałoby to uszczupleniem gminnego budżetu o ponad 600 tys. złotych w każdym roku. Frekwencja w konsultacjach wyniosła 46,45 proc. – na 9 122 uprawnione osoby swój głos oddało 4 237. 4 209 osób, czyli 99,34 proc., opowiedziało się przeciw zmianie granic. Za było 5, a 7 – wstrzymało się od głosu.

(źródło: Urząd Gminy w Starym Mieście)