WIERZBINEK. Spotkanie Noworoczne 2017 w Boguszycach

IS_470

Na Spotkaniu Noworocznym 2017, które odbyło się 10 lutego w hali sportowej w Boguszycach, podsumowano działalność samorządową w roku ubiegłym. Osiągnięcia i sukcesy wspólnoty lokalnej przedstawił wójt Paweł Szczepankiewicz. Zwrócił uwagę nie tylko na zrealizowane inwestycje, ale także na aktywność społeczną. Spotkanie Noworoczne było połączone z jubileuszem 25-lecia działalności Gminnej Orkiestry Dętej.