WIERZBINEK. Konkurs wiedzy pożarniczej

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ochotnicze straże pożarne realizują zadania na rzecz ochrony ludności, ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa. Ale zajmują się także działaniami profilaktycznymi i edukacyjnymi, skierowanymi również do młodzieży. Potwierdzeniem tego były eliminacje gminne ,,Konkursu wiedzy pożarniczej” w Wierzbinku. W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Adam Wełnicki, II – Weronika Szafrańska, III – Filip Woźniak, IV – Filip Dryja, V – Julia Tomaszewska, VI – Kacper Wojtasik, VII – Kryspin Ponikierski. Wśród gimnazjalistów największą wiedzą wykazał się Łukasz Pietrzak. II miejsce zdobyła Michalina Żabicka, III – Klaudia Nawrot, IV – Sebastian Jakubowski.