KAZIMIERZ BISKUPI, KLECZEW. Wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski stanowczo przeciwko planom samorządu gminy Kleczew

STANOWISKO WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI JANA SIKORSKIEGO

Pragnę jednoznacznie negatywnie odnieść się do planów zmiany granic Gminy Kazimierz Biskupi.

W imieniu swoim, samorządu gminnego oraz mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi artykułuję gromkie NIE dla procedury uruchomionej przez samorząd Gminy i Miasta Kleczew. Postępowanie związane ze zmianą granic w Naszej gminie w mojej ocenie należy uznać za koncepcję nietrafioną.

Obejmując urząd wójta, ślubowałem: „powierzony urząd sprawować tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Kazimierz Biskupi”. W poczuciu tożsamości i patriotyzmu lokalnego wyrażam stanowczy protest wobec praktyk mających na celu włączenie części obrębu ewidencyjnego Nieświastów w struktury Kleczewa i apeluję o niepodejmowanie decyzji osłabiających stabilność terytorialną Gminy Kazimierz Biskupi.

Jan Sikorski – Wójt Gminy Kazimierz Biskupi