SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Działaj lokalnie, czyli od poznawania małej ojczyzny do śpiewania na zdrowie

IS_509

5 projektów w ramach inicjatywy ,,Działaj Lokalnie” zrealizowano na terenie gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu ,,Solidarni w Partnerstwie”. Podsumowano je na okolicznościowej gali, 31 marca w Starym Mieście. Uczestniczyli w niej burmistrzowie i wójtowie, grantobiorcy, wolontariusze.

Iwona Olkowicz, członek Zarządu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych „STOPA”, koordynatorka ,,Działaj Lokalnie” w powiecie ełckim, przedstawiła dobre praktyki z realizacji programu oraz istotne informacje dotyczące pozyskiwania środków finansowych na tego rodzaju aktywności. Prezentacji efektów ,,Działaj Lokalnie IX” na obszarze Stowarzyszenia dokonała koordynatorka programu Iwona Bańdosz. O poszczególnych inicjatywach opowiadali przedstawiciele podmiotów, które za kwotę 3 tys. zł potrafiły zrealizować ciekawe pomysły. Ponadto gala była okazją do rozmowy na temat zrealizowanych w tym roku projektów, wymiany doświadczeń oraz poznania liderów lokalnych społeczności.

W IX edycji Programu „Działaj Lokalnie” wspierane były projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego oraz służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania przyczyniły się do budowania lokalnego kapitału społecznego.