GOLINA. Turniej Wiedzy Pożarniczej

2

26 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu konińskiego wzięło udział w eliminacjach powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Gospodarzem spotkania było Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Golinie. W pierwszej grupie wiekowej (szkoły podstawowe) I miejsce zajął uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Borowie, II – SP w Sławsku, III – SP w Woli Podłężnej. W drugiej grupie wiekowej (szkoły gimnazjalne) najlepszy był uczeń Gimnazjum w Sompolnie. II miejsce zajął uczeń Gimnazjum w Krzymowie, III – Zespołu Szkół w Grodźcu. W trzeciej grupie wiekowej (szkoły ponadgimnazjalne) zwyciężył uczeń ZSP w Sompolnie.

Uczniowie z poszczególnych grup wiekowych w pierwszym etapie rozwiązywali test pisemny. Następnie osoby, które uzyskały największą ilość punktów, przeszły do drugiego etapu – pytań ustnych, który wyłonił zwycięzców. Najlepsi w poszczególnych grupach wiekowych zostali wyróżnieni nagrodami rzeczowymi.

Laureaci z poszczególnych grup wiekowych zostali zakwalifikowani do eliminacji szczebla wojewódzkiego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, który odbędzie się 22 kwietnia na terenie powiatu konińskiego.

Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji czuwali funkcjonariusze z Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Koninie.

(opracowano na podstawie informacji mł. kpt. Sebastiana Andrzejewskiego z KM PSP w Koninie)