WIERZBINEK (SADLNO). Gmina Wierzbinek czytała z Małym Misiem

1

“Czytanie to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”
/Wisława Szymborska/

Akcja ”Gmina Wierzbinek czyta Małemu Misiowi” jest częścią ogólnopolskiego projektu edukacyjnego ”Mały Miś w świecie wielkiej literatury” autorstwa Anety Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej. Brały w niej udział placówki z wielu gmin w całej Polsce. Głównym celem projektu było rozwijanie czytelnictwa oraz współpracy między przedszkolami i szkołami. “Małemu Misiowi” w gminie Wierzbinek honorowo patronował wójt Paweł Szczepankiewicz. Całym projektem kierowała koordynatorka Ewelina Lewandowska, nauczycielka edukacji przedszkolnej ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie. Do projektu włączyły się wszystkie oddziały przedszkolne z terenu gminy: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie (2 grupy), Gminne Przedszkole  w Wierzbinku (2 grupy), Punkt Przedszkolny w Sadlnie, Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie, Punkt Przedszkolny w Morzyczynie, Szkoła Podstawowa w Zakrzewku, Szkoła Podstawowa w Zaryniu, Szkoła Podstawowa w Tomisławicach, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  w Zakrzewku.

Najważniejszym bohaterem był tytułowy pluszowy miś, przygotowany przez każdą placówkę. Misie przed podróżą zostały odpowiednio wyposażone. Nadano im imiona, przygotowano specjalne torby do przewożenia oraz dziennik podróży, w którym dzieci i ich panie zostawiały pamiątkowy wpis i wklejały pamiątkowe zdjęcie grupy. Każdy miś gościł w danej placówce kilka dni, zwiedzał oddział przedszkolny, uczestniczył w zajęciach oraz słuchał bajek, baśni, wierszy i opowiadań czytanych przez nauczycieli.

8 maja odbyła się uroczystość podsumowująca cały projekt. Przedszkolaki z wszystkich oddziałów biorących udział w projekcie pod opieką nauczycieli odwiedzili Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, gdzie czekała ich niespodzianka. Ponadto placówkę odwiedził wójt gminy Paweł Szczepankiewicz, Alina Rosiak – dyrektor Gminnych Bibliotek Publicznych wraz z innymi bibliotekarkami z terenu gminy, nauczyciele-bibliotekarze z placówek oświatowych z terenu gminy oraz dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka.

Dzieci zostały przywitane przez bajkowe postacie, które podczas spotkania zabrały je do krainy bajek i baśni. Przedszkolaki miały możliwość wysłuchania przygotowanej przez uczniów klasy czwartej i szóstej bajki o ”Złotej rybce”, wybranych wierszy Jana Brzechwy odczytanych przez prowadzące uroczystość wróżki oraz baśni pt. ”Trzy życzenia” odczytanej przez  wójta gminy Wierzbinek. W trakcie spotkania brały  także udział w konkursach prowadzonych przez królową książek oraz zabawach tanecznych. Przypomniały sobie również zasady dbania o wypożyczane książki.

W tym dniu bibliotekarze z terenu gminy Wierzbinek otrzymali podziękowania przygotowane przez dzieci. Podziękowania skierowane zostały również do nauczycieli, którzy włączyli się do akcji “Gmina Wierzbinek czyta Małemu Misiowi” (otrzymali oni certyfikaty i pamiątkowe książki) oraz do wójta Pawła Szczepankiewicza. Dyrektor Jolanta Grzegorska ciepłe słowa przekazała zgromadzonym gościom i uczestnikom projektu, w szczególności Ewelinie Lewandowskiej, która podjęła się trudu koordynowania akcją. Wójt Paweł Szczepankiewicz z okazji Dnia Bibliotekarzy i Bibliotek skierował do bibliotekarzy okolicznościowe życzenia.

Udział w projekcie przyniósł dzieciom wiele korzyści, przede wszystkim zachęcił do czytelnictwa, przyczynił się do kształtowania ich postaw, otwartości na świat i wzbudził chęć poznawania nowych ludzi.

tekst: Ewelina Lewandowska, Agnieszka Woźniak; zdjęcia: Daria Szauer