SOLIDARNI w PARTNERSTWIE. Nabór wniosków o przyznanie pomocy

Stowarzyszenie ,,Solidarni w Partnerstwie” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność:

Ogłoszenie nr 5/2017

Ogłoszenie nr 6/2017

Ogłoszenie nr 7/2017

Ogłoszenie nr 8/2017